Opracowywanie instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnych

Kształt instrukcji dopasowany
do indywidualnego charakteru przedsiębiorstwa.

Opracowywanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych

W związku z wyznaczeniem przez Prezesa URE danego przedsiębiorstwa operatorem systemu dystrybucyjnego zachodzi konieczność opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej.

IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci.

Direct Consulting opracowuje IRiESD nie tylko w oparciu o przepisy prawa, IRiESD operatora nadrzędnego oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej ale również ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualny charakter każdego przedsiębiorstwa i zakres jego działalności.