• idea.

  Pełne i kompleksowe świadczenie usług dla wszystkich rodzajów działalności począwszy od energii elektrycznej, poprzez ciepło i gaz, a kończąc na rynku paliwowym.

 • filozofia.

  Znajomość wszystkich aspektów wyznaczonych regulacjami prawa energetycznego - od momentu powstawania przedsiębiorstwa, do bieżącej obsługi funkcjonujących podmiotów, relacji z dostawcami, odbiorcami czy organami nadzoru i regulacji.

 • misja.

  Wsparcie dla przedsiębiorstw energetycznych na terenie całego kraju, inwestorów na rynku energii oraz znaczących i strategicznych odbiorców energii i paliw - w tym podmiotów z sektora publicznego.

więcej o nas

aktualności.

 • Mały trójpak energetyczny

  Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne wprowadza nową definicję odbiorcy przemysłowego - czyli odbiorcy końcowego.

  Przepisy małego trójpaku energetycznego wdrażają do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz...

  Czytaj artykuł