Zespół prawników, radców prawnych i adwokatów

Zapewniających profesjonalizm i doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych i interpretacji przepisów.

Direct Consulting oferuje opracowywanie opinii prawnych przepisów Prawa Energetycznego i przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie. Zajmujemy się wszelkimi sprawami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego na gruncie prawa, w tym kwestiami spornymi w relacjach przedsiębiorstwo - odbiorca i przedsiębiorstwo - Urząd Regulacji Energetyki, a także w relacjach przedsiębiorstwa energetycznego z OSD i dostawcami mediów.