Koncesje na działalność energetyczną

Przygotowanie wniosków i dokumentacji
koniecznej do uzyskania koncesji.

Wsparcie w zakresie uzyskanej koncesji.

Każdy przedsiębiorca, który chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze energetyki, rozszerzyć lub zmienić zakres prowadzonej działalności gospodarczej - musi w pierwszej kolejności uzyskać koncesję lub promesę koncesji.

Direct Consulting w ramach świadczonych usług doradczych przygotowuje wnioski i dokumentację konieczną do uzyskania koncesji (promesy koncesji) dla przedsiębiorstw wytwórczych, dystrybucyjnych i zajmujących się obrotem - w zakresie energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych oraz paliw ciekłych.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów wymaganych na etapie uzyskania koncesji zapewniamy również uzyskanie dodatkowych pozwoleń i uzgodnień.

Specjaliści Direct Consulting uczestniczyli w kilkudziesięciu postępowaniach koncesyjnych zakończonych uzyskaniem nowych koncesji lub odpowiednią zmianą - obejmujących wszystkie rodzaje działalności.