Analizy ekonomiczne i techniczne

Zespół współpracujących ze sobą ekonomistów
i inżynierów specjalizujących się w obsłudze
przedsiębiorstw energetycznych.

Oferujemy wykonywanie analiz techno - ekonomicznych

projektów energetycznych w zakresie energetyki odnawialnej, kogeneracji i realizacji projektów w technologiach tradycyjnych.

Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej wraz z biznes planem obejmuje: